Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Κοινό Σώμα Δικαστικών Γραμματέων

    “Διατηρητέο” τον Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Αθανάσιο Παπαγεωργίου

2. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

    “Διατηρητέο” τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Νικόλαο Γουρδούπη