Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τμήματος περίπου 3 χιλιόμετρα του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας (επαρχιακή οδός Πέρκου – Περίστας) με τη συνδρομή του προσωπικού και των μέσων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). 

Οι εργασίες, με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους τοπικούς οικισμούς, υλοποιήθηκαν, υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, από Διακλαδικό Κλιμάκιο που στελεχώθηκε από προσωπικό του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού (747 ΕΤΜΧ) του ΣΞ, καθώς και της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (206 ΠΑΥ) της ΠΑ.

Συνολικά για τις ανάγκες του έργου διατέθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις τέσσερα (4) ειδικά μηχανήματα χωματουργικών εργασιών, δύο (2) ανατρεπόμενα φορτηγά και δύο (2) οχήματα μεταφοράς προσωπικού.