Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019