Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, επισκέφθηκε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και απευθύνθηκε στους σπουδαστές της 71ης εκπαιδευτικής σειράς.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κατά την ομιλία του, εστίασε στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και στις προκλήσεις ασφαλείας που αυτό θέτει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον τόνισε αφενός μεν το πολυδιάστατο έργο που επιτελούν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο εσωτερικό, αφετέρου δε την εξωστρέφεια που επιδεικνύουν σε διεθνές επίπεδο, με την προώθηση στρατιωτικών συνεργασιών και την ενεργή συμμετοχή στους ευρωατλαντικούς θεσμούς.

Ειδική μνεία έγινε στο πλαίσιο ιδεών και δυνατοτήτων, εντός του οποίου απαιτείται να λειτουργούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και στα ψυχικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων διαχρονικά.