Από 13 έως 31 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος – Αρμενίας, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση δύο (2) Αξιωματικών Ιατρών των Ενόπλων Δυνάμεων της Αρμενίας, στις ειδικότητες ορθοπεδικής και γενικής χειρουργικής στο 401 ΓΣΝΑ.

Παράλληλα οι υπόψη Αξιωματικοί επισκέφθηκαν το Μουσείο Ακροπόλεως και τον ομώνυμο βράχο, καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου.