Από 03 έως 07 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 2η Σύσκεψη Σύστασης του Κέντρου Αριστείας (Center of Excellence, CoE) Integrated Air and Missile Defence (IAMD), στα Χανιά Κρήτης.

Συμμετείχαν πέραν της Ελλάδος, αντιπροσωπείες από 4 υποστηρίζοντα κράτη (συγκεκριμένα Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία και Τουρκία). Παράλληλα έλαβαν χώρα επισκέψεις στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού, καθώς και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.