Από 29 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕ.Ν.ΑΠ.) στην Κρήτη, εξειδικευμένη εκπαιδευτική ενότητα τυποποίησης ΝΑΤΟ, σε αντικείμενα που αφορούν στη σχεδίαση, παραγωγή και διαχείριση των δογμάτων και προτύπων της Συμμαχίας.

Η εν λόγω δράση διοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με το Γραφείο Τυποποίησης ΝΑΤΟ (NATO Standardization Office, NSΟ) και τις αντίστοιχες πολωνικές αρχές. Υποστηρίχθηκε από κράτη μέλη και το Στρατηγείο Μετασχηματισμού της Συμμαχίας (Allied Command Transformation, ACT) ενώ το παρακολούθησαν 30 επιτελείς από χώρες και φορείς του ΝΑΤΟ.

Κατά την έναρξη παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό, ο Διοικητής του ΚΕ.Ν.ΑΠ. Αρχιπλοίαρχος Στέλιος Κωστάλας ΠΝ, ο οποίος επισήμανε τη συμβολή του κέντρου στην εκπαίδευση της Συμμαχίας, καθώς και τη σπουδαιότητα της υπόψη εκπαίδευσης.