Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019,  πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ και φορέα διοργάνωσης το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), η 2η Διακλαδική Ημερίδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ), με θέμα “Ο Ρόλος της Ασφάλειας Πτήσεων και  Εδάφους στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον”, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η διεύρυνση του πεδίου των γνώσεων σε θέματα Ασφάλειας Προσωπικού – υλικών και μέσων, σύγκλιση σε κοινούς στόχους ΑΠΕ, με την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Οι θεματικές ενότητες περιλάμβαναν αντικείμενα που αφορούν στην Ανθρώπινη Απόδοση στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον, στο θεσμικό πλαίσιο και στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ΑΠΕ, στην επίδραση νέων παραγόντων στις διερευνήσεις αεροπορικών ατυχημάτων και στις μελλοντικές προκλήσεις.Την ημερίδα θα παρακολουθήσουν στελέχη των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των φορέων του Δημοσίου που διαθέτουν εναέρια μέσα.