Την 28η Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου με δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου στη Μονς, όπου παρευρέθηκε το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην Στρατιωτική Αντιπροσωπεία και το SHAPE.