Την 18η Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας παρουσίας του Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Γκατζογιάννη και όλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ που υπηρετεί στη ΣΑ/ΑΣΣΔΕ μετά των οικογενειών τους.