Στις 20 Απριλίου 2016, το Βελγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα SACRE COEUR DE MONS πραγματοποίησε τον 28ο ετήσιο διαγωνισμό Αρχαίων Ελληνικών με τίτλο «Ελληνικές Συναντήσεις» (Recontres Grecques) με τη συμμετοχή πάνω από 1000 Βέλγων μαθητών από όλη την επικράτεια του Βελγίου.

Η μεγάλη δημοτικότητα του διαγωνισμού έγκειται στην πρωτοτυπία του και στην ευρηματικότητα των φιλελλήνων διοργανωτών του.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΣΑ/ΑΣΣΔΕ συνέδραμε ποικιλοτρόπως το υπόψη εκπαιδευτικό ίδρυμα τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Σημειωτέον δε ότι κατόπιν πρωτοβουλίας και ενεργειών της ΣΑ/ΑΣΣΔΕ, για πρώτη φορά συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό 45 μαθητές του SHAPE INTERNATIONAL SCHOOL, Έλληνες και Βέλγοι, γεγονός που οδηγεί στην ευρύτερη διάδοση και εδραίωση του διαγωνισμού εντός του πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος του SHAPE και στην περαιτέρω στήριξη των συντελεστών του