Την 25 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο SHAPE ο εορτασμός της Εθνικής επετείου με τέλεση δοξολογίας και κατόπιν σχολική εκδήλωση από τους μαθητές του ελληνικού σχολείου, παρουσία του ΣΑ/ΑΣΣΔΕ και των μελών της Ελληνικής Κοινότητας.