Την 18η Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας και η απονομή μεταλλίων στο προσωπικό του ΠΝ και ΠΑ παρουσία του Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Γκατζογιάννη και όλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ που υπηρετεί στη ΣΑ/ΑΣΣΔΕ μετά των οικογενειών τους.