Την 19 Μαρτίου ο Αντιπλοίαρχος (Μ) Ν. Φούγιας ΠΝ που υπηρετεί στο Cyberspace Operations Center, SHAPE, βραβεύτηκε από τον Chief of Staff SHAPE, Στρατηγό Markus Kneip, με Commendation of Excellence για την συμβολή του στην σχεδίαση, ανάπτυξη, ενσωμάτωση και συντονισμό θεμάτων κυβερνοάμυνας στις ασκήσεις της Συμμαχίας στο πλαίσιο ένταξης του κυβερνοχώρου ως νέου πεδίου επιχειρήσεων.