Την 25η Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου με δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου στη Μονς, παρουσία του ΣΑ/ΑΣΣΔΕ και του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στην Στρατιωτική Αντιπροσωπεία και το SHAPE.