Την Παρασκευή 11-1-13 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΣΑ/ΣΕΒΑΣ σε αίθουσα του ΝΑΤΟ HQ. Στην εκδήλωση συμμετείχε το ελληνικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και η Αναπληρωτής του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου.