Στις 30 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής 213.000 ευρώ σε δωροεπιταγές στα Διεθνή και Βελγικά Ιδρύματα από τη Διεθνή Επιτροπή ΝΑΤΟ Charity Bazaar 2016, τα οποία αναδείχθηκαν μετά από ψηφοφορία των εθνικών εκπροσώπων 41 χωρών. Το φετινό ποσό ρεκόρ είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής συμμετοχής και προσφοράς εργασίας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των εθνικών αντιπροσωπειών και των συζύγων τους. Ο Οργανισμός «Πρωτοβουλία για το παιδί» από τη Βέροια που πρότεινε η ελληνική αντιπροσωπεία και το οποίο ψηφίστηκε πρώτο από το σύνολο των εκπροσώπων, έλαβε το ποσό των 7.121,6 ευρώ. Το ποσό θα διατεθεί στη δημιουργία ενός Κέντρου Θεραπείας Τραύματος στη Βέροια με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων του Οργανισμού στη διάγνωση και τεκμηρίωση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και στη θεραπεία των τραυμάτων των θυμάτων. Τη δωροεπιταγή παρέλαβαν εκπρόσωποι του ιδρύματος, παρουσία της συζύγου του ΣΑΣΕΒΑΣ και προέδρου της ελληνικής αντιπροσωπείας κας Ελένης Κεφαλά-Ζαχαριάδη.