Ο Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την EE Αντιστράτηγος Νικόλαος Ζαχαριάδης εκπροσώπησε τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ στη σύνοδο Ευρωπαίων Α/ΓΕΕΘΑ με θέμα ‘’Defeating Violent Extremist Organizations-VEO in Europe’’, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Στρατηγού Curtis M. Scaparrotti στην έδρα της Διοίκησης USAREUR στο Wiesbaden της Γερμανίας στις 26 Απριλίου 2017.