Την 7 Δεκεμβρίου 2017 αντιπροσωπεία του ανώτατου οργάνου διοίκησης των AHEPA (Supreme Lodge) αποτελούμενη από τον Supreme Treasurer Mr. George G. Horiates και τον Supreme Governor Region 10 Dr. Alfred Barich, επισκέφθηκε στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ τη Μόνιμη και Στρατιωτική Αντιπροσωπεία.

Αρχικά την αντιπροσωπεία ενημέρωσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Πρέσβυς κ. Σπύρος Λαμπρίδης. Ακολούθως ο ΣΑ/ΣΕΒΑΣ Αντγος Νικόλαος Ζαχαριάδης παρέθεσε γεύμα εργασίας στο οποίο παρακάθησαν ο αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος, η Σύμβουλος Άμυνας της ΜΑ/ΝΑΤΟ, ο κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος του PPU/ΓΓ του NATO, o Υπτγος Βασίλειος Γαρμπής Δντης L&R Div/IMS, ο αναπληρωτής ΣΑ/ΣΕΒΑΣ και ο LtCol Stefanos Doumtsis USAF της ΣΑ των ΗΠΑ. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το ρόλο της Ελλάδας εντός της Συμμαχίας, καθώς και επιχειρήματα που οι AHEPA μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τις επαφές τους με τις πολιτικές ηγεσίες.