Το Aρχηγείο του ΝΑΤΟ μετά απο 51 χρόνια λειτουργείας στις εγκαταστάσεις του Evere Βρυξελλών μετεφέρθηκε στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Το Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Απριλίου 2018 η Στρατιωτική Αντιπροσωπεία μετακόμισε και εγκαταστάθηκε μαζί με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη νέα της έδρα.