Ο Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ Αντιστράτηγος Νικόλαος Ζαχαριάδης εκπροσώπησε τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο Ευρωπαίων Α/ΓΕΕΘΑ με θέμα ‘’Defeating Violent Extremist Organizations-VEO in Europe’’, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2018 υπό την αιγίδα και προεδρεία του Διοικητού της USARCOM Στρατηγού Curtis M. Scaparrotti στην έδρα της Διοίκησης USAREUR
στο Wiesbaden της Γερμανίας.