Ο Αναπληρωτής ΣΑ/ΣΕΒΑΣ Πλοίαρχος Στυλιανός Δημόπουλος ΠΝ, υποδέχτηκε την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ),στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις Αρχηγείου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες,την 28 Μαρτίου 2019.Ακολούθησε ενημέρωση από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ Πρέσβυ κ.Σπύρο Λαμπρίδη επί θεμάτων ΜΑ/ΝΑΤΟ, από τον Αναπληρωτή ΣΑ/ΣΕΒΑΣ Πλοίαρχο Στυλιανό Δημόπουλο ΠΝ επί θεμάτων της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας και από τους νατοικούς αξιωματούχους κ. Αλέξανδρο Παπαιωάννου και Μr. JonathanParish επί θεμάτων NATO’s Key Strategic Priorities και Defence Planning and Operations αντίστοιχα.