Από 3-5 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 26ο Ιατρικό Συνέδριο  των Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ), με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις-Μελλοντικές Προκλήσεις». (http://www.milmed2016.gr)

Το ΙΣΕΔ αποτελεί επιστημονικό θεσμό του υγειονομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ, με σκοπό τη παρουσίαση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου που επιτελείται σε όλη την ελληνική επικράτεια από τα στελέχη όλων των ειδικοτήτων (Ιατροί, Νοσηλευτές, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Κτηνίατροι, Ψυχολόγοι) του Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου στο οποίο συμμετέχουν υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, και εξειδικευμένα στελέχη της Πανεπιστημιακής και Υγειονομικής κοινότητας, θα παρουσιαστούν  σε θεματικές ενότητες,  οι σύγχρονες εξελίξεις στις επιστήμες υγείας.  Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν τα θέματα της στρατιωτικής ιατρικής, με ειδική μνεία στα θέματα της ψυχικής υγείας, της αεροπορικής ιατρικής, της διαχείρισης κρίσεων και τις δραστηριότητες των διακλαδικών υγειονομικών δομών.

Παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης και στα συναφή προβλήματα υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το υγειονομικό σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.