Από 7 έως 10 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε το 19ο Συνέδριο Βαλκανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής (ΒΕΣΙ) στη Φιλιππούπολη (Plovdiv) της Βουλγαρίας.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 173 Υγειονομικοί Αξιωματικοί των Κρατών – Μελών της ΒΕΣΙ (Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία). Η Ελληνική αποστολή συμμετείχε με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υγειονομικού από όλους τους Κλάδους των ΕΔ καθώς και μαθητές της ΣΣΑΣ, με επικεφαλής το Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου η Ελληνική αποστολή παρουσίασε 80 εργασίες (31 προφορικές και οι 49 αναρτημένες ανακοινώσεις). Το επιστημονικό επίπεδο των εργασιών χαρακτηρίσθηκε ιδιαίτερα υψηλό και η θεματολογία αφορούσε επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Υγειονομική κοινότητα των ΕΔ των Κρατών – Μελών.

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου βραβεύτηκαν οι καλύτερες εργασίες με την απονομή δύο βραβείων σε κάθε χώρα, ένα για την «Καλύτερη Εθνική Προφορική Ανακοίνωση» και ένα για την «Καλύτερη Εθνική Αναρτημένη Ανακοίνωση» αντίστοιχα.

Από την Ελληνική αποστολή το βραβείο της Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης απονεμήθηκε στον Αντισυνταγματάρχη (ΥΙ) Ιωάννη Καρελλά του 401 ΓΣΝΑ, για την εργασία του με τίτλο «Η υπερηχογραφική μέτρηση της διαμέτρου του ελύτρου του οπτικού νεύρου στην εκτίμηση του εγκεφαλικού οιδήματος» ενώ το βραβείο της Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης απονεμήθηκε στον Υπολοχαγό (ΥΙ) Κωνσταντίνο Γραπατσά του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων, για την εργασία του με τίτλο «Πολιτικές ελέγχου στην πρόληψη και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε μεγάλη στρατιωτική Μονάδα: ο επιπολασμός των συνήθων καρδιαγγειακών νοσημάτων σε νεαρούς εθελοντές των Ειδικών Δυνάμεων».

Το επόμενο (20ο) συνέδριο θα διεξαχθεί στη χώρα μας, η οποία ανέλαβε και την Προεδρία της ΒΕΣΙ για το επόμενο έτος.