Από 4 έως 8 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΕΘΑ η 11η εκπαιδευτική σειρά του διακλαδικού σχολείου διαλειτουργικότητας, ποιότητας και στοχοθεσίας.

Σκοπός του σχολείου ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές της διαλειτουργικότητας και της ποιότητας, καθώς και η εμπέδωση των διαδικασιών της τυποποίησης.

Στο σχολείο συμμετείχαν 100 στελέχη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα Γενικά Επιτελεία, τα Σώματα Ασφαλείας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας.